Monday, January 11, 2010

Syarat-syarat Penajaan Semula.

1. Isi borang Permohonan Baru Ahli HPA, kit niaga RM30.00
2. Tulis surat rasmi RAYUAN PENAJAAN SEMULA untuk ditaja semula oleh Penaja Baru.
3. Sertakan salinan Kad Pengenalan.
4. Pastikan ahli yang ingin ditaja semula adalah ahli yang berdaftar Tahun 2006 ke bawah.
6. Pastikan ahli tersebut tidak pernah membuat apa-apa belian produk HPA atau membeli tetapi tidak pernah cukup 50 Nilai Mata dalam tempoh ahli tersebut mendaftar sebagai ahli hpa.


- Jika tidak memenuhi salah satu syarat di atas , permohonan tidak akan di proses.