Wednesday, February 24, 2010

EMEL - EMEL JABATAN MIS

PERMOHONAN HIREKI - yuslina_y@yahoo.com

PERMOHONAN STATEMENT BONUS - fiza_hpa@yahoo.com / awm.mis@gmail.com

PENGHANTARAN DATA CAWANGAN,KIOSK&AGEN STOK - data.mis97@yahoo.com / mis@hpa.com.my