Wednesday, November 26, 2008

SYARAT-SYARAT PENAJAAN & PENAMATAN KEAHLIAN

1) PENAJAAN SEMULA
- Pengedar tersebut mestilah tidak aktif selama 6 bulan
- Mesti mengisi Borang Keahlian Baru ( RM 30 ) dan Borang Penajaan Semula
- Borang Penajaan Semula mestilah di sahkan oleh pengurus cawangan/eksekutif cawangan