Friday, April 17, 2009

PERHATIAN PADA SEMUA CAWANGAN

PENGASINGAN INVOIS MENGIKUT 3 KATEGORI :

1) INVOIS PENGEDAR BIASA DAN AGEN STOK
(STOKIS,P.STOKIS DAERAH,P.JUALAN&PUSAT AGENSI)

2) INVOIS BELIAN SYARAT AGEN STOK

3) INVOIS AWAM ( INVOIS PENGEDAR YG BELUM MEMPUNYAI NO KEAHLIAN DLM SISTEM CAWANGAN)