Monday, April 13, 2009

Salam Kepada Agen Stok Malaysia

Saya masih mendapati beberapa agen stok yang gagal mematuhi secara berterusan tanpa mengendahkan surat peringatan yang dikeluarkan oleh HQ. Kelewatan menghantar dokumen akan menjejaskan proses bonus para pengedar seluruh negara.
Sehubungan dengan ini mana-mana agen stok yang menghantar lewat dari tarikh yang ditetapkan pihak HQ akan mengenakan tindakan dengan tidak membayar bonus agen stok.
Adalah diharapkan para agen stok sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh MIS bagi memastikan perjalanan MIS berjalan lancar.

Sumber dari : Gm Al Wahida Marketing sdn bhd
Posted by GM at Monday, April 13, 2009